Allievi: lo Zaule Rabuiese pareggia contro San Giovanni - A.S.D. Zaule Rabuiese

Allievi: lo Zaule Rabuiese pareggia contro San Giovanni